Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
El aporte del <em> Ṛg-Veda</em> a la doctrina no dualista (<em>advaita vedānta</em>) según Śaṅkara