Perfil de usuario

Bev Neta

Breve currículum

đàn piano điện tử Casio Privia PX-135 cho sự biểu cảm, thăng hoa âm nhạc, âm thanh của PX-135 cộng hưởng như là cây piano cổ điển truyền thống, ngoài hình gọn nhẹ, linh hoạt & tiện lợi cho không gian phòng nhỏ hẹp. Âm nhạc Việt Thanh có bán trả góp

piano điện