Perfil de usuario

Terrazas Sumiko

Breve currículum

İleri laparoskopik cerrahi, Obezite ve Metabolik cerrahi alanında çalıştı, organ nakli ve İnflamatuar bağırsak hastalıkları cerrahisi ünitelerini kurdu.

Doç. Dr Samet Yardımcı Metabolik Cerrahi