Perfil de usuario

Roseline Carina

Breve currículum

มั่นใจว่าผู้เช่ารถเยอะแยะก็คงสงสัยว่า เมื่อเกิดรถยางแตกขึ้นมาจะทำยังไง และจำเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไหม วันนี้ทางคณะทำงานรถเช่าทิศเหนือมีเกร็ดความรู้ในหัวข้อนี้มาฝากกัน ซึ่งจำเป็นต้องพูดว่าแม้ว่ารถเช่าจะมีบริการสัญญาประกันภัยให้เลือกมากมายก่อนจะเช่ารวมทั้งออกเดินทาง แม้กระนั้นอย่างลืมว่าในกาทำรับรองที่แม้กระทั่งเป็นประกัน no deduct ก็มีความต่างในเรื่องเกี่ยวกับการรับรองยางรถยนต์กัน โดยคำว่า “ประกันยาง” หมายความว่า ผู้เช่าสามารถที่จะนำยางอะไหล่มาใช้ โดยส่วนยางเส้นที่แตกนั้นก็ปลดปล่อยไว้ ซึ่งความหายของยางที่แตกคลอบคลุมถึงทั้งในเรื่องของการที่สามารปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมได้หรือเสียหายทั้งเส้น ส่วนในกรณีที่ยางแตกผู้เช่าสมารถยนต์ที่จะโทรติดต่อไปยังหน่วยบริการเร่งด่วนของบริษัทยานยนต์เช่าได้ ซึ่งสามารถที่จะดูได้จากเอกสารที่ได้รับตอนรับรถจะมีลำดับที่เบอร์สำหรับติดต่อในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีรีบด่วนอยู่ เมื่อทำการโทรไปแล้วผู้ให้บริการบางเจ้าจะมีบุคลากรเดินทางมาเปลี่ยนแปลง

รถเช่าสนามบินอุดร