Perfil de usuario

Nickie Nies

Breve currículum

Guitar Taylor Academy 12-N Nylon kiểu dáng Grand Concert Kích thước nhỏ gọn, dễ chơi Cần đàn Lutz Spruce dễ điều chỉnh Gỗ Sapele thiết kế đẹp

đàn guitar taylor mới nhất