Perfil de usuario

Kierstead Duong

Breve currículum

Ghi ta bass Taylor GS Mini-e Bass mẫu màu gỗ tự nhiên là một thiết kế vô cùng phù hợp cho những chuyến lưu diễn cho những người đánh cầu toàn. Dáng đàn: Grand Symphony Mini

đàn guitar taylor