Perfil de usuario

Ruben Johnette

Breve currículum

Đàn Organ Casio CTK2500 là loại đờn organ phổ thông mới nhất thời điểm này với 61 phím kiểu piano, 400 âm sắc, 100 điệu đệm, 50 điệu dance, 3 bước tự học với kho 60 bài hát mẫu, ứng dụng được kết nối trên đờn thông qua các thiết bị smarphone & máy tính bảng, bàn phím ảo giúp cho người dùng đàn dễ hình dung vị trí nốt nhạc, các thể tải các file midi từ ngoài vào ứng dụng. Đàn Organ Casio CTK-2500 là sản phẩm tốt nhất dành cho người mới bắt đầu học, tìm hiểu, đặt biết là những học sinh tiểu học, trung học cơ sở.

đàn organ casio dòng ctk