Perfil de usuario

Maxima Lemon

Breve currículum

Chúng tôi là một nhóm nhỏ Người Khuyết Tật (NKT), dù gặp ít nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, vẫn luôn cố gắng vươn lên mọi khó khăn của cuộc sống, với Nghị LựcNiềm Tin, lấy Internet Online làm phương tiện mưu sinh, dù gặp nhiều khó khăn, vất vả, vẫn kiên trì cho đến khi thành công! Phương châm của chúng tôi là: "Vượt qua khó khăn, làm chủ vận mệnh, giúp người cùng cảnh" Nghi-Luc-Seo-Top-logo

Nghi Luc Seo