1.
Costantini F. Zhang Zai, Zhengmeng: CapĂ­tulo 1: "Taihe pian". EAA [Internet]. 2021 [consultado 12 de julio de 2024];57(1): 151-172. https://doi.org/10.24201/eaa.v57i1.2726