Costantini, F. "Zhang Zai, Zhengmeng: Capítulo 1: “Taihe pian”". Estudios de Asia y África, vol. 57, n.º 1, diciembre de 2021, pp. 151-172, DOI: https://doi.org/10.24201/eaa.v57i1.2726