[1]
O. Ferrero, "Max Kaltenmark, Lao tseu et le Taoïsme. Editions du Seuil. París, 1965. (Coll. Maîtres Spirituels, 34.)", Estudios de Asia y África, vol. 2, n.º 1, pp. 78–79, ene. 1967