[1]
F. Costantini, "Zhang Zai, Zhengmeng: Capítulo 1: “Taihe pian”", EAA, vol. 57, n.º 1, pp. 151–172, dic. 2021