[1]
S. I. Castelli Olvera, "<i>Tsubasa: Reservoir Chronicle</i>: entre el <em>śūnyatā</em> y la posmodernidad", Estudios de Asia y África, vol. 57, núm. 2, pp. 289-317, abr. 2022, https://doi.org/10.24201/eaa.v57i2.2600