Costantini, Filippo. 2021. "Zhang Zai, Zhengmeng: Capítulo 1: “Taihe pian”". Estudios de Asia y África 57 (1): 151-172. https://doi.org/10.24201/eaa.v57i1.2726