TANAKA, M.; YOODZABUROO, S. Shirojata Yoodzaburoo (comp.). Jyakunin isshu manguekyoo 百人一首万華鏡 (Calidoscopio de Una canción por cada uno de cien poetas selectos). Kioto: Shibunkaku, 2005. Estudios de Asia y África, [S. l.], v. 42, n. 1, p. 253–254, 2007. https://doi.org/10.24201/eaa.v42i1.1891