(1)
Botton Beja, F. Wang Meng y la nueva narrativa china. EAA 1984, 19, 193-201