(1)
Arsovska, L. Chen Zhongyi. La muerte del cristal. Shijiazhuang: Hebei Jiaoyu Chubanshe, 2001. EAA 2002, 37, 182-185