Volver a los detalles del artículo Max Kaltenmark, <em>Lao tseu et le Taoïsme. Editions du Seuil</em>. París, 1965. (Coll. Maîtres Spirituels, 34.)
Descargar